Prof.Dr. Ömer EKMEKÇİ

Prof.Dr. Ömer EKMEKÇİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dekan (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)