Şevket ERZEN

Şevket ERZEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Gazt. Sahipleri Temsilcisi

Çorum Hakimiyet Gazetesi Sahibi