BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 23 üncü Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 23 üncü Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 23 üncü Toplantısı, 21 Ekim 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 24 Ekim 2016 - 12:18 / Son Güncelleme: 24 Ekim 2016 - 12:18

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN veya BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA;

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

-Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 148 personelin her birine faizsiz ve 12/18/24 ay geri ödemeli 4.200 – Türk Lirası olmak üzere toplamda 621. 600, – Türk Lirası borç para verilmesi kararlaştırılmıştır.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 3 Gazete hakkındaki toplam 5 şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde;

-Anılan şikayet dosyalarında öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fırkası (a) bendine göre cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEPLERİ

Çanakkale, Kütahya ve Rize illerinde yayınlanan 3 Gazetenin isim değiştirme taleplerinin görüşülmesi sonrasında;

Çanakkale ilinde yayınlanan Yaşam Gazetesinin adını 15 Temmuz olarak değiştirme talebinin reddine;

Kütahya ilinde yayınlanan Altıntaş Zafer gazetesinin ise adını Pozitif Altıntaş;

Rize ilinde yayınlanan Umut gazetesinin ise adını Rize Gündem olarak değiştirmelerine dair talepler uygun bulunmak suretiyle bu yönde alınan kararların muhatap gazetelere tebliğini mütekaip 1 (bir) ay içerisinde adlarının değiştirebileceklerine izin verilmiştir.

KARARA İTİRAZLAR HAKKINDAKİ KARAR

Kırklareli ilinde günlük olarak neşrolunan Kırklareli gazetesinin Kırklareli Valiliğinin hakkında aldığı karara itirazı görüşülmüş ve neticesinde daha önce alınmış olunan Valilik kararı yerinde görülerek konu Gazetenin talebinin reddine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş