BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 25 inci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 25 inci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 25 inci Toplantısı, 22 Kasım 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 25 Kasım 2016 - 12:26 / Son Güncelleme: 25 Kasım 2016 - 12:26

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 186 personelin her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200 – Türk Lirası olmak üzere toplamda 779.100, – Türk Lirası borç para verilmesi kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Sakarya ilinde günlük olarak yayınlanan 1(bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının icmal varakalarına ilişkin 31 inci maddesini ihlal etmesi;
İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete ile Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1(bir) Gazetenin anılan Genel Kurul kararının diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesine aykırı davranışları sebebiyle;

195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca ilgili Gazetelerden günlük yayınlananlara 1’er (birer) gün, haftalık yayınlanan gazeteye ise 1(bir) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Diğer taraftan Diyarbakır ili Çermik ilçesinde haftalık olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararıyla yükletilen vecibelerin noksansız ve zamanında yerine getirilmesi için gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 2(iki) Gazete hakkındaki 3 (üç), Zonguldak ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki 2(iki) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:
Vaki şikayet dosyalarında öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırı bir durum teşkil etmediği kanaatine varıldığından hareketle, herhangi bir işlem tesis olunmasına mahal bulunmamıştır.

AD DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

İzmir ilinde günlük olarak yayınlanan 1(bir) Gazete ile Mardin ili Kızıltepe ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1(bir) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul Kararının tür veya ad değişikliği ve yeni yayın başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapmış oldukları ad değişikliği müracaatlarında, adlarını değiştirmeleri hususunda öne sürdükleri gerekçeler makul bulunduğundan bu konuda alınan kararın anılan Gazetelere tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak kaydıyla İzmir ilinde yayınlanan Gazetenin adını “Yeni Bakış” ; Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yayınlanan Gazetenin adını “Yurt Haber” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş