BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 26 ncı Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 26 ncı Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 26 ncı Toplantısı, 25 Kasım 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 25 Kasım 2016 - 14:32 / Son Güncelleme: 25 Kasım 2016 - 14:32

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 19 personelin her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200 – Türk Lirası olmak üzere toplamda 79.800, – Türk Lirası borç para verilmesi kararlaştırılmıştır.

AD DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA
Rize ili Çayeli içesinde haftada iki gün neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Çayeli Fırtına Gazetesinin 67 Sayılı Genel Kurul Kararının tür veya ad değişikliği ve yeni yayın başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapmış olduğu ad değişikliği müracaatında, adını değiştirmesi hususunda öne sürdüğü gerekçesi makul bulunduğundan bu konuda alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak kaydıyla, bekleme süresine tabi olmaksızın adının “ Çayhaber” olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI KAPSAMINDA ÜLKEMİZDE AZINLIK STATÜSÜNDEKİ TOPLULUKLARCA ÇIKARILAN GAZETELERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA

Genel Kurulun 25 Kasım 2016 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Lozan Barış Andlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan cemaat mensuplarınca tarafından Ülkemizde yayınlanan gazeteleri desteklemek maksadıyla Kurumumuz tarafından 2016 yılı için yapılacak toplam 150 bin Türk Lirası tutarındaki nakdi yardımla ilgili olarak;
a. Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Andlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum ve Yahudi Cemaatleri mensupları tarafından çıkarılan gazetelerin yararlanması,
b. Yardımdan yararlanacak gazetenin en az 10 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayınlanması,
c. Yardımdan yararlanacak gazetenin günlük veya haftalık olarak yayınlanması,
d. Yardımdan yararlanmak isteyen gazetenin Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi,
e. Yardımdan yararlanmaya hak kazanan ve haftada en az 5 gün yayınlanan gazetelerin her birine 27 bin Türk Lirası, haftada bir gün yayınlanan gazetelerin her birine de 21 bin Türk Lirası tahakkuk ettirilmesi
şeklinde kıstaslar belirlenmesine ve yardımların bu kıstaslara uygun olarak Genel Müdürlükçe ödenmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş