BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 28 inci Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 28 inci Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 28 inci Toplantısı, 16 Aralık 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.
Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 17 Aralık 2016 - 11:46 / Son Güncelleme: 17 Aralık 2016 - 11:46

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 129 personelin her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200, – Türk Lirası olmak üzere 541.800, – Türk Lirası borç para verilmesi kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan Yeni Asya gazetesinin 67 sayılı Genel Kurul kararının fiili satış başlıklı 55 inci maddesinin (a) bendini,

Balıkesir ili Edremit ilçesinde günlük olarak yayınlanan Memleket gazetesinin aynı Genel Kurul kararının dizgi ve baskı tekniğini düzenleyen 26 ncı maddesini,

Manisa ili Turgutlu ilçesinde günlük olarak yayınlanan Yankı gazetesinin ise anılan Genel Kurul kararının diğer ödevlere ilişkin 36 ncı maddesini

ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1’er (birer) gün resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 3 (üç) Gazete ile Sivas ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete hakkındaki toplam 4 (dört) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde:

Anılan 4 Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına, karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş