BİK Yönetim Kurulu 2017 yılı 1 inci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 yılı 1 inci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılının 1 inci Toplantısı, 13 Ocak 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 14 Ocak 2017 - 11:34

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki 132 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200, – Türk Lirası olmak üzere toplam 554.400, – Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

(31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN)

Çanakkale ilinde günlük olarak neşrolunan Kalem, Hedef, Çanakkale Gündem, Kalenin Sesi, Burası Çanakkale, Boğaz Vitamin, Günaydın Çanakkale ve İşte Çanakkale gazetelerinin aynı veya farklı maddeler olmak üzere 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte bulunan 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari kadro başlıklı 51 ve 73 üncü maddeleri ile asgari fiili satış adedine ilişkin 55 ve 74 üncü maddelerini ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca adı geçen Gazetelere 1’er (birer) gün resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 2 (iki), Konya ili Akşehir ilçesinde yayınlanan 1  Gazetenin yanı sıra Bilecik ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazete hakkındaki toplam 5 (beş) ayrı şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; anılan 5 (beş) Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş