BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 17 nci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 17 nci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 17 nci Toplantısı, 21 Temmuz 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 24 Temmuz 2017 - 11:23 / Son Güncelleme: 24 Temmuz 2017 - 11:23

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 162 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200,-  Türk Lirası olmak üzere toplam 680.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Ankara ili Şereflikoçhisar, Manisa ili Salihli ilçeleri ile Denizli ilinde yayınlanan 1 (bir)’er ve ayrıca İstanbul ilinde yayınlanan 3 (üç) Gazete ile alakalı toplam 6 (altı) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; bahsi geçen Gazeteler ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların söz konusu Genel Kurul kararının 1’inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Muğla ili Ortaca ilçesinde haftalık olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Egehaber gazetesinin, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, ismini değiştirmesi hususunda öne sürdüğü gerekçesi makul bulunduğunda bu konuda alınan kararın muhatabı Gazete tebliğini  müteakiben 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek üzere bekleme süresine tabi tutulmaksızın adını ‘Güneyege Haber’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş