BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 3 üncü Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 3 üncü Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 3 üncü Toplantısı, 3 Şubat 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 4 Şubat 2017 - 08:08 / Son Güncelleme: 4 Şubat 2017 - 8:08

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını heiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 72 basın mensubunun her birine faizsiz ve 12/18/24 ay geri ödemeli 4,200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 302.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR ( 31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN)

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

*İzmir ilinde günlük olarak yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari fili satış adedi başlıklı 55 inci maddesine,

*Çanakkale ilinde günlük olarak yayınlanan 3 Gazetenin aynı veya farklı maddeler olmak üzere sözü edilen Genel Kurul kararının kadro başlıklı 20, fiili satış adedi ve ortalaması başlıklı 23, asgari kadro başlıklı 51 ve 73, asgari fiili satış adedi başlıklı 55 ile fiili satış başlıklı 74 üncü maddelerine

aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan 2 Gazetenin yanı sıra Ankara, Samsun  ve Sakarya illerinde yine günlük olarak neşrolunan 1’er Gazete hakkındaki toplam 5 şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde anılan 5 Gazete ile alakalı şikayetlerde öne sürülen hususların, sözü edilen 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verişmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Kırşehir il merkezinde günlük olarak neşrolunan ve resmi ilan yayınlama hakkı kazanabilmesi için daha önce yazılı talebi doğrultusunda Kırşehir Valilik Makamınca bekleme süresine tabi tutulmuş olunan 1 Gazete hakkında anılan Valilik Makamı tarafından alınan Valilik kararına karşı muhatap Gazetenin Kurum mevzuatının ilgili madde hükümlerinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen itiraz dosyasının incelenmesi neticesinde, ilgili Gazetenin itirazının kısmen yerinde görülmesi üzerine Kırşehir Valilik Makamı tarafından sözü edilen Valilik kararının revize edilerek yeni bir karar ittihazında bulunulmasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş