BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 6 ncı Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 6 ncı Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 6 ncı Toplantısı, 10 Mart 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 13 Mart 2017 - 07:20 / Son Güncelleme: 13 Mart 2017 - 7:20

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 121 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4,200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 508.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 12 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

67 SAYILI GENEL KURUL KARARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR ( 31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN)

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

*Antalya ili Gazipaşa ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir)  Gazete ile aynı ilin Kaş ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin 67 Sayılı Genel Kurul kararının asgari kadroya ilişkin 73 üncü maddesine,

*Konya ili Cihanbeyli ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin aynı Genel Kurul kararının diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesine,

*Trabzon ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise anılan Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedinin düzenlendiği 55 inci maddesine

aykırı davranışları nedeniyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca haftalık yayın periyoduyla neşrolunan 3 (üç) Gazetenin her birine 1 (bir) sayı; günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazeteye de 1 (bir) gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Bursa ilinde yayınlanan 1 (bir), Eskişehir ilinde yayınlanan 2 (iki), Kocaeli ilinde yayınlanan 1 (bir) ve yine  Kocaeli ili Gebze ilçesinde yayınlanan 1 (bir) Gazete olmak üzere toplam 5 (beş) Gazete hakkındaki 5 (beş) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde, anılan şikayetlerde öne sürülen iddiaların,  sözü edilen 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş