BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 7 nci Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2017 Yılı 7 nci Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2017 yılı 7 nci Toplantısı, 24 Mart 2017 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

Eklenme: 27 Mart 2017 - 10:36 / Son Güncelleme: 27 Mart 2017 - 10:36

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair  195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında ;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 153 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4,200,- Türk Lirası olmak üzere toplam 642.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 6 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 67 SAYILI GENEL KURUL KARARI İLE 1 OCAK 2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞÜ GİREN RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde:

-Afyonkarahisar ilinde günlük olarak yayınlanan 2 (iki) Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedine ilişkin 55 inci maddesine,

-İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari yüzölçümü başlıklı 63 üncü maddesine aykırı davranışları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca konu Gazetelere 1’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Bu meyanda Ankara ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin de yine  67 sayılı Genel Kurul Kararının diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesine aykırı davranışı söz konusu olmakla birlikte akabinde süre geçirmeksizin konuyla alakalı gerekli bilgilendirmeyi yapmış olduğu dikkate alınmak suretiyle muhatap Gazete hakkında 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendine göre herhangi bir işlem tesisine mahal görülmemiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ve Balıkesir illerinde günlük olarak yayınlanan 1’er Gazete hakkındaki şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde:

Sözü edilen şikayet dosyalarında öne sürülen hususların anılan Genel Kurul Kararının 1 inci maddesi;

“Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz…”

ve aynı maddenin (ı) bendi;

“Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.”

hükmünü ihlal ettikleri kanaatine varıldığından, bahsi geçen Gazetelere 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Kocaeli ili Gebze ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Gebze gazetesi ile Manisa ili Akhisar ilçesinde yine günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Akhisar Gündem gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ismi ve değişikliği başlıklı 57 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uyarınca yapmış oldukları isim değişikliği müracaatlarında, isimlerini değiştirme hususunda öne sürmüş oldukları gerekçeler yerinde görüldüğünden anılan 57 nci maddenin bu defa dördüncü fıkrası uyarınca bu konuda alınan kararın muhatapları Gazetelere tebliğini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Gebze gazetesinin ismini talebi doğrultusunda “Gazete Gebze”, Akhisar Gündem gazetesinin ise ismini yine talebi doğrultusunda “Akhisar 6 Eylül” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş