BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 15 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 15 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 15 inci toplantısı, 22 Haziran 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 23 Haziran 2018 - 09:51

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 162 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 777.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

 

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki Edirne ili Merkez Belediyesi sınırları içerisindeki günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 2 (iki) Gazetenin daha önce Kurum Genel Müdürlüğü tarafından Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırı davranışları nedeniyle haklarında alınan Genel Müdürlük kararları ve bu kararlarda bağlantılı Israr kararlarına yasal süresi içerinde yapmış oldukları itirazlarda öne sürdükleri gerekçeler yerinde görüldüğünden, konu Gazetelerle alakalı Genel Müdürlük kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Adana ve Bursa illerinde münteşir 1(bir)’er Gazete ile alakalı şikâyet dosyalarının tetkiki neticesinde; vaki şikâyetlerde öne sürülen husuların Adana’da yayınlanan Gazete ilgili olanının anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (i) bendi;

‘’  i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez.’’

hükmüne, Bursa ilinde yayınlanan Gazeteye ilişkin olanının ise aynı Genel Kurul kararının yine 1 inci maddesinin (e ve h ) bendi;

‘’ e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz ‘’

hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Adana ilinde neşrolunan Gazeteye 3 (üç), Bursa ilinde neşrolunan Gazeteye de 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINA

İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Bizim Gazetenin adını ‘İttifak’ olarak değiştirmesine dair talebi yerinde görülmüş ve bu yönde alınan kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla ismini değiştirilmesine izin verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş