BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 17 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 17 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 17 nci toplantısı, 20 Temmuz 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 20 Temmuz 2018 - 15:20 / Son Güncelleme: 20 Temmuz 2018 - 15:20

Sözü edilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2′ nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 111 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 532.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. Yine aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararının 3′ üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bilecik ilinde günlük olarak neşrolunan ve resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) gazete hakkındaki 1 (bir) şikayet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde, anılan şikayette öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş