BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 19 uncu toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 19 uncu toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 19 uncu toplantısı, 15 Ağustos 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 16 Ağustos 2018 - 05:27 / Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 - 5:27

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 152 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 729.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanında neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı bir Gazete hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan işlemler neticesinde İstanbul’da günlük olarak yayınlanan Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Künye ve Zorunlu Bilgilere ilişkin 60 ncı maddesine aykırı davranışı nedeniyle, muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulamasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Burdur il merkezinde günlük olarak neşrolunan ve resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan 2 (iki)  gazetenin Valilik tarafından yapılan işlemler hakkında Kurumumuz Yönetim Kurulu nezdinde yaptığı itirazlara ilişkin Gazetelerin itirazlarının reddi yönünde karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINA

Ağrı ilinde günlük olarak yayınlanan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan Memleket Gazetenin adını ‘Ağrı Memleket’ olarak değiştirmesine dair talebi yerinde görülmüş ve bu yönde alınan kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla ismini değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş