BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 28 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 28 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 28 inci toplantısı, 17 Aralık 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 17 Aralık 2018 - 13:30 / Son Güncelleme: 17 Aralık 2018 - 13:30

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 158 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, bir basın mensubuna da 4.000,- Türk Lirası olmak üzere toplam 762.400,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Van ili Özalp ilçesinde haftada iki gün yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesine; Gaziantep ili İslahiye ilçesinde benzer şekilde haftada iki gün yayınlanan 1 (bir) Gazetenin yine aynı Yönetmeliğin teslim yükümlülüğüne ilişkin 56 ncı maddesini 3 (üç) farklı yayın gününde ihlal etmiş olması hasebiyle 3 (üç) ayrı ihlal dosyasıyla alakalı olarak, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Van ili Özalp ilçesinde neşrolunan Gazeteye 1 (bir) yayın günü, Gaziantep ili İslahiye ilçesinde neşrolunan Gazeteye ise her ihlal dosyası için 1 (bir)’er yayın günü olmak üzere toplam 3 (üç) yayın günü süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz günlük olarak neşrolunan Antalya ilinde münteşir 2 (iki) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin ek gösterge şartlarının düzenlendiği 73 üncü maddesi gereklerini yerine getirmemelerinin tespit edilmesi üzerine Kurum Genel Müdürlüğünce haklarında alınan ek gösterge mahsubuna dair Genel Müdürlük kararlarına karşı yapmış oldukları itirazların tetkiki neticesinde, 1 (bir) Gazetenin itirazı yerinde görülmeyip reddine karar verilirken, diğer Gazetenin itirazı kısmen kabul edilmekle birlikte esas itibariyle reddine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş