BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 3 üncü Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 3 üncü Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 3 üncü toplantısı, 19 Ocak 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 20 Ocak 2018 - 08:41 / Son Güncelleme: 20 Ocak 2018 - 8:41

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 147 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, bir basın mensubuna ise  6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.200 olmak üzere toplam 709.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ve Kocaeli illerinde yayınlanan 2 (iki)’şer Gazete ile alakalı şikâyetlerin tetkiki neticesinde; İstanbul ilinde neşrolunan 2(iki) Gazete ile Kocaeli ilinde yayınlanan 1(bir) Gazete hakkındaki şikâyetlerde öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediğinden, konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına ancak Kocaeli ilinde münteşir diğer Gazeteye dair şikâyet dosyasındaki hususların yine sözü edilen Genel Kurul kararının 1inci maddesinin (ı) bendi;

‘’ ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

hükmünü ihlal ettiğinden, muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş