BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 4 üncü Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 4 üncü Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 4 üncü toplantısı, 2 Şubat 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 3 Şubat 2018 - 10:38 / Son Güncelleme: 3 Şubat 2018 - 10:38

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI HAKKINDA

 

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

 

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 125 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna ise  6/12/18/24 ay geri ödemeli 2.500,- Türk Lirası olmak üzere toplam 602.500,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 9 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazetelere dair Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; Muğla ili Fethiye ilçesinde günlük yayın periyoduyla neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan 3 (üç) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunlar Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin aylık beyanname başlıklı 54 üncü maddesini ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

 

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 2(iki), Mersin ilinde yayınlanan 1(bir) Gazete hakkındaki toplam 3(üç) şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde:

anılan Gazeteler ile alakalı şikâyetlerde öne sürülen hususların, bahsi geçen Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

 

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINDA

Samsun ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz Ekip gazetesinin ismini Samsun olarak değiştirilmesine dair talebi uygun bulunmuş olup, bu konuda alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla ismini değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş