BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 1 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 1 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 1 inci toplantısı, 11 Ocak 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 11 Ocak 2019 - 17:43 / Son Güncelleme: 11 Ocak 2019 - 17:43

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 97 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 465.600,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Çanakkale, Şanlıurfa ve Zonguldak illerindeki 1 (bir)’er, İstanbul’da ise 2 (iki) Gazete olmakla birlikte bu 2 (iki) Gazeteden 1 (bir)’inin 2 (iki) farklı yayın günlerinde Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esaslarına ilişkin 48 inci maddesine; Manisa ili Saruhanlı ilçesindeki 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedi başlıklı 79 uncu maddesine; Antalya ili Demre ilçesinde 1 (bir) Gazetenin de yine aynı Yönetmeliğin alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerinin düzenlendiği 84 üncü maddesine aykırı davranışları sebebiyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelerden Antalya ili Demre ilçesindeki Gazetenin haftalık diğerlerinin ise günlük olarak yayınladıkları hususu dikkate alınmak suretiyle haftalık olarak yayınlanan Gazeteye 1 (bir) sayı süreyle, günlük olarak yayınlanan ve İstanbul’da münteşir 2 (iki) farklı yayın gününde ihlali bulunan Gazetenin her bir ihlali için ayrı ayrı olmak üzere ve de konu diğer ilgili Gazetelere 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

İstanbul’da günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) Gazeteye ilişkin daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce ifa olunan işlemlere karşı muhatap Gazetenin yapmış olduğu başvurunun tetkiki neticesinde, ilgili Gazetenin başvurusuna dair konuyla alakalı olmak üzere yine Kurum Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Geçici Kontrol Kurulu Üyeleri marifetiyle denetlettirilmesine ve müteakip düzenlenecek Kontrol Kurulu Raporuna göre nihai karar ittihazında bulunulmasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş