BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 11 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 11 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 11 inci toplantısı, 20 Mayıs 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 20 Mayıs 2019 - 12:11

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 137 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, bir basın mensubuna da 3.000,- Türk Lirası olmak üzere toplam 660.600,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Eskişehir ve Konya illerinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesini; Samsun ili Bafra ilçesinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine dair 79 uncu maddesini; Kastamonu ili Araç ilçesinde haftalık yayın periyoduyla yayınlanan 1 (bir) Gazetenin sözü edilen Yönetmeliğin fiili satış adedi ve ortalaması hesabı ile dağıtım ve satış adedine ilişkin 46 ncı maddesi ile asgari fiili satış adedi başlıklı maddesini diğer yandan aynı yayın yerinde benzer şekilde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin de bahsi geçen 46 ve 79 uncu maddelerin yanı sıra yine aynı Yönetmeliğin kadroya dair 43 üncü maddesi ile asgari kadroya dair 84 üncü maddesini; Edirne ili Keşan ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise söz konusu Yönetmeliğin aylık beyanname başlıklı 54 üncü maddesini ihlal etmesi nedeniyle, muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş