BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 12 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 12 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 12 nci toplantısı, 31 Mayıs 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 31 Mayıs 2019 - 13:21 / Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 - 13:21

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 101 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, 1 basın mensubuna 4.200,- Türk Lirası 1 basın mensubuna da 2.500,- Türk Lirası olmak üzere toplam 491.500,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Batman ili Beşiri, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde haftalık yayın periyoduyla neşrolunan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadro başlıklı 43 üncü maddesi ile alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerine ilişkin 84 üncü maddesine; Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin aylık beyannameye dair 54 üncü maddesi ile teslim yükümlülüğünün düzenlendiği 56 ncı maddesine; Edirne ili İpsala ilçesinde haftada üç gün olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin ise aynı Yönetmeliğin yayında süreklilik başlıklı 55 inci maddesi ile teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle, konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik olunmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Bursa ilinde neşrolunan 1(bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki) şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikâyetlerde öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından muhatabı Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş