BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 16 ncı toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 16 ncı toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 16 ncı toplantısı, 19 Temmuz 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 20 Temmuz 2019 - 08:21

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 118 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 566.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazeteciden her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin:

  • Dizgi-tertip baskı esasları başlıklı 48 inci maddesine aykırı davranışta bulunan İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazeteye,
  • Asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ncı maddesine aykırı davranışta bulunan Ordu ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazeteye,
  • Asgari fiili satış adedi başlıklı 79 uncu, alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerinin düzenlendiği 84 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesindeki haftalık olarak yayınlanan 1(bir) Gazeteye,
  • Kadroya dair 43 üncü, alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevleri başlıklı 84 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesinde haftalık olarak neşrolunan 1 (bir) Gazeteye
  • Alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerinin düzenlendiği 84 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir ) Gazeteye
  • Asgari fiili satış adedi başlıklı 79 uncu maddesine aykırı davranışta bulunan Zonguldak ili Ereğli ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazeteye,

195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına diğer taraftan, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise anılan Yönetmeliğin kadro başlıklı 43 üncü, alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerinin düzenlendiği 84 üncü maddesine aykırı davranışı nedeniyle daha önce Kurumumuz Genel Müdürlüğü tarafından hakkında alınan Genel Müdürlük kararı ile itirazı üzerine alınan Genel Müdürlük Israr kararına karşı yapmış olduğu itirazın reddine karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Kırşehir ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz ‘Ahi Yurdu Kırşehir’ isimli Gazetenin mevcut ismini değiştirmek istediğine dair yazılı müracaatı değerlendirilmiş olup neticesinde talebiyle alakalı gerekçeleri yerinde görüldüğünden hareketle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ve isim değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmü uyarınca bu hususta alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğinin müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbiki kaydıyla ismini ‘Kırşehir Umut Haber’ olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş