BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 17 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 17 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 17 nci toplantısı, 02 Ağustos 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 2 Ağustos 2019 - 15:42 / Son Güncelleme: 2 Ağustos 2019 - 15:42

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 85 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 408.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Hatay ili Dörtyol ilçesinde günlük olarak yayınlanan 2 (iki) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin muhtelif tarihlere ait 3 (üç) ayrı sayısına ilişkin 3 (üç) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikayetlerin tamamının Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından bu şikayetlerle alakalı olarak muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Ankara ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Haber Vaktim isimli Gazete ile Antalya ili Finike ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz A Gazete’nin mevcut isimlerini değiştirmek istediklerine dair yazılı müracaatlar değerlendirilmiş olup neticesinde anılan taleplerle alakalı gerekçeleri yerinde görüldüğünden hareketle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ve isim değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmü uyarınca bu hususta alınacak kararın muhatabı Gazetelere tebliğinin müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbiki kaydıyla Ankara’da münteşir Gazetenin isminin “İlksayfa”; Antalya ili Finike ilçesinde neşrolunan Gazetenin ise ismini “Antalya A” olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş