BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 18 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 18 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 18 inci toplantısı, 16 Ağustos 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 17 Ağustos 2019 - 07:54 / Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 - 7:54

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 60 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 288.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

  • Bursa ili İnegöl ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ncı;
  • Balıkesir ili Edremit ilçesinde neşrolunan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin defter tutma ödevine dair 52 ve Beyannameye ilişkin 54 üncü;
  • Aynı ilçede yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Yönetmeliğin asgari fiili satış adedini düzenleyen 79 uncu;
  • Tekirdağ ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazetenin söz konusu Yönetmeliğin asgari kadroya dair 64 üncü;
  • Zonguldak ili Karadenizereğli ilçesinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Yönetmeliğin asgari satış fiyatına ilişkin 47 nci

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Hatay ili İskenderun ilçesinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedini düzenleyen 79 uncu maddesini ihlali nedeniyle daha önce hakkında Kurum Genel Müdürlüğünce ifa olunan işlemlere karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, muhatap Gazetenin başvurusunda öne sürmüş olduğu gerekçeler yerinde görülmediğinden, ilgili Gazetenin başvurusunun reddine; Mersin ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise dizgi-tertip ve baskı esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 48 inci maddesini ihlali nedeniyle Kurum Genel Müdürlüğünce ifa olunan işlemlere karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde Gazetenin itirazının kabulüne karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde münteşir 2 (iki) Gazetenin muhtelif tarihlere ait 3 (üç) ayrı sayısına ilişkin 3 (üç) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikayetlerin tamamının Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından bu şikayetlerle alakalı olarak muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş