BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 2 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 2 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 2 nci toplantısı, 25 Ocak 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 26 Ocak 2019 - 07:51 / Son Güncelleme: 26 Ocak 2019 - 7:51

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE MUHTAÇLIK YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 114 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 547.200,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 20 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Adıyaman ili Besni ilçesinde neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki) şikâyet dosyasında öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, sözü edilen şikâyetler hakkında muhatabı Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Van ili Başkale ilçesinde haftalık olarak yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ‘Yurt Haber’ gazetesinin isim değişikliği yapmak istediğine ilişkin talebi değerlendirilmiş olup, konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmek suretiyle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ve isim değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle, bu hususa dair alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbiki kaydıyla ismini ‘Başkale Haber’ olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş