BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 20 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 20 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 20 nci toplantısı, 09 Eylül 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 9 Eylül 2019 - 14:45

Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir;

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 39 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 187.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

  • Hatay İli Dörtyol ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğü başlıklı 56 ncı;
  • Edirne ili İpsala ilçesinde neşrolunan 1 (bir) Gazeteye ait iki dosya için anılan Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci ve teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı;
  • Hatay İli İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazetenin söz konusu Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;
  • Muğla ili Fethiye ilçesinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu;
  • Ramazan Bayramı dışındaki günlerde yayınlanmamalarından dolayı 30 (otuz) Gazeteye Yönetmeliğin yayında sürekliliği düzenleyen 55 inci ve teslim yükümlülüğüne ilişkin 56 ncı

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin 1 (bir) sayısına ilişkin 1 (bir) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikayetin Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından bu şikayetle alakalı olarak muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına; İstanbul ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin 1 (bir) sayısına ilişkin 1 (bir) şikayet dosyasının konuyla ilgili yargıya intikal eden başvuru bulunduğundan bu dava dosyasının kesinleşmesinin beklenmesiyle birlikte neticesine göre konunun değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Diğer yandan Gaziantep ilinde neşrolunan 1 (bir), İstanbul ilinde neşrolunan 2 (iki) gazeteden Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş