BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 21 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 21 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 21 inci toplantısı, 24 Eylül 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 24 Eylül 2019 - 14:02 / Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 - 14:02

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK YARDIMI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 113 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 542.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 2 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

  • İstanbul ilinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;
  • Hatay İli İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;
  • Hatay İli İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu;
  • Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu ve asgari kadroya ilişkin 84 üncü;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • İstanbul ilinde 1 (bir) Gazeteye 2 (iki);
  • Hatay İli İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 3 (üç);
  • Hatay İli İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 5 (beş);
  • Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 1 (bir);

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin muhtelif tarihlere ait 3 (üç) ayrı nüshasına ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde; vaki şikayetlerin tamamının Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından bu şikayetlerle alakalı olarak muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde münteşir 2 (iki) Gazetenin muhtelif tarihlere ait 2 (iki) ayrı nüshasına ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi sebebiyle Gazetelerden resen savunma istenilmesine karar verilmiştir.

 

 

Bu gönderiyi paylaş