BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 22 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 22 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 22 nci toplantısı 07 Ekim 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 7 Ekim 2019 - 12:52 / Son Güncelleme: 7 Ekim 2019 - 12:52

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 96 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 460.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

 • İstanbul ilinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;
 • Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya ilişkin 43 üncü ve asgari kadroya ilişkin 84 üncü;
 • Afyonkarahisar İli Sandıklı ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya ilişkin 43 üncü ve asgari kadroya ilişkin 84 üncü;
 • Afyonkarahisar İli Sandıklı ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari kadroda yer alamayacaklar başlıklı 45 inci ve alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerine ilişkin 84 üncü;
 • Antalya İli Demre ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kontrol ve denetlemelerde açıklığa ilişkin 50 nci, belgelerin bulundurulması ve teminin başlıklı 51 inci, asgari ve fiili satış adedine ilişkin 79 uncu;
 • Antalya İli Alanya ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari ve fiili satış adedine ilişkin 79 uncu;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • İstanbul ilinde 1 (bir) Gazeteye 2 (iki);
 • Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 2 (iki);
 • Afyonkarahisar İli Sandıklı ilçesinde 2 (iki) Gazeteye 2 (iki);
 • Antalya İli Demre ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 3 (üç);
 • Antalya İli Alanya ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 3 (üç);

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin 1 (bir) nüshasına ilişkin şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bursa ilinde 1 (bir) Gazetenin 1 (bir) nüshasına ait şikayet dosyasının, Gaziantep ilinde 1 (bir) Gazetenin muhtelif tarihe ait 1 (bir), İstanbul ilinde 3 (üç) gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin resen ele alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca;

 • Bursa ilinde 1 (bir) Gazeteye 1 (bir);
 • İstanbul ilinde 1 (bir) Gazeteye 7 (yedi);
 • Gaziantep ilinde 1 (bir) Gazeteye 7 (yedi);
 • İstanbul ilinde 2 (iki) Gazeteye 10 (on);

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş