BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 24 üncü toplantısı 08 Kasım 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 8 Kasım 2019 - 12:59 / Son Güncelleme: 8 Kasım 2019 - 12:59

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 123 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası ve 1 basın mensubuna 1.800,-Türk Lirası olmak üzere toplam 592.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

-İstanbul ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;

-Muğla ili Yatağan ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;

-Edirne ili İpsala ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne ilişkin 56 ncı;

-Muğla ili Fethiye ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

-İstanbul ilinde bir Gazeteye 2 (iki);

-Muğla ili Yatağan ilçesinde bir Gazeteye 2 (iki);

-Edirne ili İpsala ilçesinde bir Gazeteye 4 (dört);

-Muğla ili Fethiye ilçesinde bir Gazeteye 3 (üç);

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde münteşir üç Gazetenin muhtelif tarihlere ait 4 (dört), Bursa ilinde münteşir bir gazetenin ise 2 (iki) nüshasına ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde; İstanbul ilinde bir Gazeteye 2 (iki), bir gazeteye ise 15 (onbeş) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde yayınlanan iki Gazete ile Bursa ilinde yayınlanan bir Gazetenin iki dosyasına ilişkin yapılan şikayetlerle alakalı Basın Ahlak Esasları hakkında herhangi bir müeyyide uygulanmasına gerek görülmemiştir.

İstanbul ilinde yayınlanan üç Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin resen gündeme alınan dosyalarının incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş