BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 25. toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 25. toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 25. toplantısı 27 Kasım 2019 tarihinde Kurumun İstanbul’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 27 Kasım 2019 - 15:44 / Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 - 15:44

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 148 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800 Türk Lirası olmak üzere toplam 710.400 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin İhlali

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde; İstanbul ilinde 1, Antalya ilinde 1, Alanya ilçesinde 2, Serik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48. maddenin ihlali nedeniyle muhatap gazetelere 195 sayılı kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2’şer günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Yapılan İtirazlar

Samsun ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 39. maddesinin ihlali ile kadroya ilişkin ek göstergesinin yeniden belirlenmesi nedeniyle daha önce hakkında Kurum Genel Müdürlüğünce ifa olunan işlemlere karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, muhatap gazetenin başvurusunda öne sürmüş olduğu gerekçeler yerinde görülmediğinden, ilgili gazetenin başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esaslarının İhlali

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde neşrolunan bir gazetenin muhtelif tarihlerine ait 1, Sakarya ilinde neşrolunan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait 3, Balıkesir ili Gönen ilçesinde neşrolunan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait 10 nüshasına ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde; İstanbul ilinde bir gazeteye 15, Sakarya ilinde bir gazeteye 1, Balıkesir ili Gönen ilçesinde bir gazeteye 6 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Resen Savunma İstenilmesi

İstanbul ilinde yayınlanan 1 gazete ile Samsun ilinde yayınlanan 1 gazetenin muhtelif tarihli nüshalarına ilişkin resen gündeme alınan dosyalarının incelenmesi neticesinde muhatap gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş