BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 27 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 27 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 27 nci toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 16 Aralık 2019 - 15:38 / Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 - 15:38

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 98 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 470.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

  • Kayseri ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
  • Trabzon ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ncı;
  • Trabzon ili Of ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu ve alt vasıflı Gazetelerin vasıf ve ödevlerine ilişkin 84 üncü;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Kayseri ilinde iki Gazeteye 2’şer;
  • Trabzon ilinde bir Gazete ile aynı İl’in Of ilçesinde bir Gazeteye 3’er;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Zonguldak ili Devrek ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayınlama hakkının sona ermesi başlıklı 27 nci maddesini ihlali sebebiyle resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine dair hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazının reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde;

  • İstanbul ilinde münteşir üç Gazetenin muhtelif tarihlere ait 3 nüshasına ve internet sitesine ilişkin dosyaların resen incelenmesi neticesinde bir Gazeteye 17, bir Gazeteye 15 ve bir Gazeteye 7;
  • İstanbul ilinde münteşir üç Gazetenin muhtelif tarihlere ait 3 nüshasına ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde Gazetelere 2’şer;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinde göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde münteşir iki Gazetenin muhtelif tarihlere ait 2 nüshası ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Tekirdağ ilinde yayınlanan bir Gazetenin 1 nüshasına ilişkin dosyanın resen incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Antalya ili Elmalı ilçesinde yayınlanan Toros Gazetesinin ismini “Akdeniz Güncel”, Konya ilinde yayınlanan Konya Takip Gazetesi ismini “BBNHaber” (Birlik Beraberlik Noktası), Muğla ilinde yayınlanan Gazete Şah’ın ismini “Gazete Zeybek” olarak değiştirmek istediklerine dair yazılı müracaatları yerinde görüldüğünden Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ve isim değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmü uyarınca alınan kararın muhatabı Gazetelere tebliğini müteakip 1 ay içerisinde uygulanması kaydıyla isimlerini değiştirmelerine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş