BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 28 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 28 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 28 inci toplantısı 27 Aralık 2019 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 27 Aralık 2019 - 12:39

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 115 basın mensubunun her birine 4.800,- Türk Lirası ve 1 basın mensubuna 4.000,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 556.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

  • Antalya ilinde Manavgat, Finike ve Korkuteli ilçelerinde üç Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
  • Balıkesir ili Edremit ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
  • Edirle ili İpsala ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
  • Mardin ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya dair 43 üncü ve asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ncı maddesini;
  • Samsun ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin içeriğe dair 39 uncu;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Antalya ili Manavgat, Finike ve Korkuteli ilçelerinde üç Gazeteye 2’şer;
  • Balıkesir ili Edremit ilçesinde bir Gazeteye 2;
  • Edirne ili İpsala ilçesinde bir Gazeteye 2;
  • Mardin ilinde bir Gazeteye 5;
  • Samsun ilinde bir Gazeteye 3;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Diyarbakır ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayınlama hakkının sona ermesi başlıklı 27 nci maddesini ihlali sebebiyle resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine dair hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazının reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde münteşir beş Gazetenin muhtelif tarihe ait 5 nüshasına ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş