BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 5 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 5 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 5 inci toplantısı, 21 Şubat 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 21 Şubat 2019 - 11:30 / Son Güncelleme: 21 Şubat 2019 - 11:30

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

 Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 53 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 254.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 46 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan ‘’Gazete Harbi’nin’’ isim değişikliği yapmak istediğine dair talebi değerlendirilmiş olup, konuyla alakalı gerekçeleri yerinde görülmek suretiyle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin süreli yayın ve isim değişikliği başlıklı 57 nci maddesi hükmünden hareketle, bu hususla ilgili alınacak kararın muhatabı Gazeteye tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbiki kaydıyla ismini ‘’Analiz’’ olarak değiştirebileceği yönünde izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş