BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 7 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 7 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 7 nci toplantısı, 22 Mart 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 25 Mart 2019 - 07:38 / Son Güncelleme: 25 Mart 2019 - 7:38

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 130 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 624.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 4 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Diyarbakır ili Bismil ve Ergani ilçelerinde haftalık yayın periyoduyla neşrolunan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevleri başlıklı 84 üncü maddesini; yine Diyarbakır ili Bismil ilçesinde haftalık yayın periyoduyla neşroşunan 1 (bir) Gazetenin ise bahsi geçen 84 üncü maddenin yanı sıra söz konusu Yönetmeliğin kadroya dair 43 üncü maddesini ihlali nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci paragrafının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelerin haftalık yayın periyoduyla neşrolundukları dikkate alınmak suretiyle 1 (bir)’er sayı süreyle, resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi tatbik olunmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde münteşir resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki), yine resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz İstanbul ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazeteye dair 1 (bir) olmak üzere toplam 3 (üç) şikayet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde, vaki şikayet dosyalarında öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir cezai müeyyide tatbikine mahal olmadığına kadar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Antalya ili Korkuteli ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin, daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce haklarında ifa olunan işlemlere karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunun tetkiki neticesinde, Kurum Genel Müdürlüğünce tesis edilen işlemlerin yerinde görüldüğünden hareketle, ilgili Gazetenin itiraz başvurusundaki talebinin kabulü mümkün bulunmadığından, anılan başvurusunun reddine; İstanbul ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin, yine daha önce Kurum Genel Müdürlüğünce haklarında ifa olunan işlemlere karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunun evvelce 11 Ocak 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesi sonucu, muhatap Gazetenin başvurusuna dair konuyla alakalı olmak üzere Kurum Genel Müdürlüğünce teşkil edilecek Geçici Kontrol Kurulu üyeleri marifetiyle denetlettirilmek suretiyle müteakip düzenlenecek Rapor doğrultusunda nihai karar ittihadında bulunulacağı yönünde alınan karar gereği olan denetlemenin yapıldığı anlaşılmış olup akabinde tanzim olunan Geçici Kontrol Kurulu Raporunun tetkiki neticesinde ise muhatap Gazetenin sözü edilen itiraz başvurusundaki talebinin yerinde görülmediğinden bu başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş