BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 9 uncu toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 9 uncu toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 9 uncu toplantısı, 19 Nisan 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 19 Nisan 2019 - 15:11 / Son Güncelleme: 19 Nisan 2019 - 15:11

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 112 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 537.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanında neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemlerin neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan İstanbul ilinde günlük olarak neşrolan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin aylık beyanname başlıklı 54 üncü maddesini; Edirne ili İpsala ilçesinde haftada 3 (üç) gün, Balıkesir ili Susurluk ilçesinde haftalık yayın periyoduyla yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin aynı Yönetmeliğin teslim yükümlülüğünün düzenlediği 56 ncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle, 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelerden günlük yayınlanan Gazeteye 1 (bir) günlük, haftada 3 (üç) gün ve haftalık yayınlanan Gazetelere ise 1 (bir)’er sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Bursa ilinde neşrolunan 1(bir) Gazeteye ilişkin 2 (iki) şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikâyetlerde öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından muhatabı Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş