BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 1 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 1 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 1 inci toplantısı 10 Ocak 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 10 Ocak 2020 - 14:00

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 89 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 427.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

 • Antalya ilinde Alanya ilçesinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Gaziantep ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Hatay ili Dörtyol ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • İstanbul ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Mardin ili Nusaybin ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Zonguldak il merkezinde bir ve Devrek ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Batman ili Kozluk ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya dair 43 üncü ve asgari kadroya ilişkin 84 üncü maddesini;
 • Diyarbakır ili Silvan ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari kadroya ilişkin 84 üncü maddesini;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • Antalya ili Alanya ilçesinde iki Gazeteye 2’şer;
 • Gaziantep ilinde iki Gazeteye 2’şer ;
 • Hatay ili Dörtyol ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • İstanbul ilinde bir Gazeteye 2;
 • Mardin ili Nusaybin ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Zonguldak ili merkezde ve Devrek ilçesinde iki Gazeteye 2’şer;
 • Batman ili Kozluk ilçesinde bir Gazeteye 3;
 • Diyarbakır ili Silvan ilçesinde bir Gazeteye 4;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Balıkesir ili Bandırma ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya ilişkin 43 üncü, asgari kadroya ilişkin 77 nci ve asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu maddelerini ihlali sebebiyle hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazının reddine karar verilmiştir.

Ardahan ilinde yayınlanan bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayınlama hakkının sona ermesine dair 27 inci maddesine ilişkin  Valilik Kararına itirazının reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Sakarya ilinde yayınlanan iki Gazete ile İstanbul ilinde yayınlanan bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde münteşir iki, Tekirdağ ili Saray ilçesinde bir Gazetenin muhtelifler tarihlere ait nüshaları ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 • Tekirdağ ili Saray ilçesinde bir Gazeteye 30;
 • İstanbul ilinde bir Gazeteye 5, bir gazeteye de 1;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinde göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde yayınlanan iki Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş