BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 11 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 11 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 11 inci toplantısı 01 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 1 Haziran 2020 - 13:56

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 38 basın mensubunun her birine 6.000,- Türk Lirası, 4 basın mensubuna 4.800,- Türk Lirası  ve 1 basın mensubuna da 9.600,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 256.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEPLERİ HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Kocaeli ili Gebze ilçesinde yayınlanan Kulis Haber Gazetesi’nin adının Gebze Hürses; Hatay ili Altınözü ilçesinde yayınlanan Altınözü Haber Gazetesinin ise adının Yerel Havadis olarak değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmüş olup, bu yönde alınan kararların ilgili Gazetelere tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla adlarının değiştirilmesine izin verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Sinop’ta yayınlanan bir Gazete hakkında 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte bulunan 67 Sayılı Genel Kurul Kararının 20. ve 73. Maddelerine göre alınan Valilik Kararına Gazetenin yaptığı itirazı uygun görülmemiştir.

Bitlis’te yayınlanan bir Gazete hakkında Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 60. Maddesine göre alınan Valilik kararına Gazetenin itirazı uygun görülmüştür.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Konya ilinde bir ve İstanbul ilinde üç Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • Konya ilinde bir Gazeteye 3;
  • İstanbul ilinde bir Gazeteye iki ayrı dosya neticesinde 2 ve 17, bir gazeteye 3, bir Gazeteye de 1;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

Zonguldak ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihe ait nüshası ve internet sitesine ilişkin dosyanın incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihe ait nüshası ve internet sitesine ilişkin resen gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş