BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 12 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 12 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 12 nci toplantısı 16 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 16 Haziran 2020 - 13:18

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;
Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 68 basın mensubunun her birine 6.000,- Türk Lirası, 2 basın mensubuna 4.800,- Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 417.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEPLERİ HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Sivas ilinde yayınlanan Hadiselerle Hakikat Gazetesi’nin adının Sivas Ekspres olarak değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmüş olup, bu yönde alınan kararların ilgili Gazetelere tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla adlarının değiştirilmesine izin verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Gaziantep ilinde bir, Trabzon ilinde bir, Diyarbakır ilinde bir, İzmir ilinde bir ve İstanbul ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde;
Gaziantep ilinde bir Gazeteye 3;
Trabzon ilinde bir Gazeteye 3;
Diyarbakır ilinde bir Gazeteye 3;
İzmir ilinde bir Gazeteye 3;
İstanbul ilinde bir Gazeteye 45

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

Gaziantep ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihe ait nüshasına ilişkin dosyanın incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteye herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş