BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 13 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 13 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 13 üncü toplantısı 30 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 30 Haziran 2020 - 15:19

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 93 basın mensubuna 6.000,- Türk Lirası ve 3 basın mensubuna da 9.600,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 586.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İzmir, Sakarya ve İstanbul illerinde birer Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • Sakarya ilinde bir Gazeteye 3;
  • İzmir ilinde bir Gazeteye 2;
  • İstanbul ilinde bir Gazeteye 5;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetenin iki, bir Gazetenin de bir nüshası ve internet sitesine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde; muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Balıkesir ili merkezde bir ve Bandırma ilçesinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

SALGIN SEBEYİYLE ALINAN ÖNLEMLER

Resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların pandemi sürecinde yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının süresinin 1 ay uzatılmasına karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş