BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 16. toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 16. toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 16. toplantısı 11 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 11 Ağustos 2020 - 13:48

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 30 basın mensubuna 6.000,- Türk Lirası ve 1 basın mensubuna da 9.600,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 189.600,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 3.000,- Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEPLERİ HAKKINDA

Resmi ilan yayınlama hakkına haiz bulunan Artvin ilinde yayınlanan Artvin’in Sesi gazetesinin adının Artvin’de Haber; Dost Artvin gazetesinin ise adının Gündem Artvin olarak değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmüş olup, bu yönde alınan kararların ilgili Gazetelere tebliğini müteakip 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla adlarının değiştirilmesine izin verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde üç, Bursa ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

İstanbul ilinde bir Gazeteye iki ayrı dosya neticesinde 3’er gün olmak üzere toplam 6, bir Gazeteye 5, bir Gazeteye de 3;

Günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

Bursa ilinde bir Gazeteye ait dosyanın incelenmesi neticesinde herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş