BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 18. toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 18. toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 18. toplantısı 8 Eylül 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 9 Eylül 2020 - 14:29 / Son Güncelleme: 9 Eylül 2020 - 14:29

Yapılan toplantı sonunda;

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 96 basın mensubunun her birine 6.000,- Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 583.200- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE DAiR KARARLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Balıkesir ili, Edremit ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48. maddesini,
Sivas ili Kangal ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48. maddesini,
Diyarbakır ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48. maddesini,
Erzurum ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48. maddesini,

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ikişer günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA YÖNELİK KARARLAR

İstanbul ilinde neşrolunan 3 Gazeteye ilişkin şikâyette öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, ilgili Gazeteler hakkında 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde bir Gazetenin ve internet sitesine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde, 5 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA

Kayseri ve Muğla illerinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 2 Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, bu konuda alınan kararların muhatapları Gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere ‘Kayseri Star Haber’ gazetesinin isminin ‘Kayseri Gerçek Haber’ olarak değiştirilmesi ve Muğla’da yayınlanan ‘Gazete Zeybek’ Gazetesinin isminin yine talebi doğrultusunda ‘Muğla Postası’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş