BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 19. toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 19. toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 19. toplantısı 22 Eylül 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 22 Eylül 2020 - 14:07 / Son Güncelleme: 22 Eylül 2020 - 14:07

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 144 basın mensubuna 6.000,- Türk Lirası, 2 basın mensubuna 9.600,- Türk Lirası ve 1 basın mensubuna da 4.500,- Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 887.700,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE DAİR KARARLAR

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • İstanbul ilinde iki, Gaziantep ili Nurdağı ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48. maddesini,
  • İstanbul ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60. maddesini,
  • Balıkesir ili Bigadiç, Bandırma ve Erdek ilçelerinde üç Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğü başlıklı 56. maddesini,

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • İstanbul ilinde üç Gazeteye 2’şer,
  • Gaziantep ili Nurdağı ilçesinde bir Gazeteye 2,
  • Balıkesir ili Bigadiç, Bandırma ve Erdek ilçelerinde üç Gazeteye 3’er;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde iki, Balıkesir, Trabzon ve Zonguldak illerinde birer Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul ilinde bir Gazeteye 5; bir Gazeteye 4,
  • Trabzon ilinde bir Gazeteye 3,
  • Zonguldak ilinde bir Gazeteye 7,

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazeteye ilişkin şikayette öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden dosyaların incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş