BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 2 nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 2 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 2 nci toplantısı 27 Ocak 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 27 Ocak 2020 - 13:14

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 145 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 696.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan işlemler neticesinde;

 • Antalya ili Korkuteli ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Denizli ili merkez ve Tavas ilçesinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Erzurum ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Hatay ili Samandağ ve İskenderun ilçesinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Kocaeli ili Derince ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin içeriğe dair 39 uncu ve dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • İstanbul ilinde üç Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya dair 43 üncü ve dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Mardin ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Diyarbakır ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari iade oranına dair 67 nci maddesini;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • Antalya ili Korkuteli ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Denizli ili merkez ve Tavas ilçesinde iki Gazeteye 2’şer ;
 • Erzurum ilinde bir Gazeteye 2;
 • Hatay ili Samadağ ve İskenderun ilçesinde iki Gazeteye 2’şer;
 • Kocaeli ili Derince ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • İstanbul ilinde bir Gazeteye 3, iki Gazeteye 2’şer;
 • Van ili Erçiş ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Mardin ilinde bir Gazeteye 2;
 • Diyarbakır ilinde bir Gazeteye 2;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Hatay ili İskenderun ve Van ili Erçiş ilçelerinde birer Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini ihlalleri sebebiyle haklarında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurularının değerlendirilmesi neticesinde, Gazetelerin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazlarının reddine karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin içeriğe dair 39 uncu ve 52 nci maddelerini ihlali sebebiyle hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazının reddine karar verilmiştir.

Diyarbakır ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ncı maddesini ihlali sebebiyle hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazının reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde bir, Samsun ilinde bir, Ordu ilinde bir ve Balıkesir ili Gönen ilçesinde bir Gazetenin muhtelifler tarihlere ait nüshaları ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 • İstanbul ilinde bir Gazeteye 10;
 • Samsun ilinde bir Gazeteye 7;
 • Ordu ilinde bir Gazeteye 3;
 • Balıkesir ili Gönen ilçesinde bir Gazeteye 3;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait 2 nüshası ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Sakarya ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihe ait bir nüshasına ilişkin resen gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş