BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 20. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 20. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 20. toplantısı 6 Ekim 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 7 Ekim 2020 - 07:28 / Son Güncelleme: 7 Ekim 2020 - 7:28

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 102 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 612.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

• İstanbul ilinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler şartını,
• İzmir ili Ödemiş ilçesinde bir, Balıkesir ilinde iki, İvrindi ilçesinde bir olmak üzere toplam dört gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını,
• Diyarbakır ili Bismil ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadro şartını,
• Hatay ili Samandağ ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış şartını,
• Zonguldak ili Karadenizereğli ilçesinde bir gazetenin sevk edilen resmi ilanı gününde yayınlama şartını,
• Kocaeli ili Gebze ilçesinde bir gazetenin Kurumumuz aracılığı ile resmi reklam yayımlama şartını,
ihlal etmeleri nedeniyle 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

• İstanbul ilindeki gazeteye 10,
• İzmir ili Ödemiş ilçesindeki gazeteye 2,
• Balıkesir ilinde iki, İvrindi ilçesindeki gazeteye 2’şer;
• Diyarbakır ili Bismil ilçesindeki gazeteye 3,
• Hatay ilindeki gazeteye 2,
• Zonguldak ili Karadenizereğli ilçesindeki gazeteye 5,
• Kocaeli ili Gebze ilçesindeki gazeteye 5 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esaslarının İhlali

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Bursa ilinde bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde, her biri yayın için 5 gün olmak üzere Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre verilen ek göstergeden 25 gün yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde üç gazeteye ilişkin olarak dört dosyada öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden; muhatap gazetelere 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş