BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 21. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 21. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 21. toplantısı 20 Ekim 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 20 Ekim 2020 - 18:02

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 103 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 618.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

• İstanbul ilinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin defter tutma şartını,
• Ankara ilinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedi şartını,
• Balıkesir ili Bandırma ilçesinde bir, Hatay ilinde üç olmak üzere toplam dört gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını,
• Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğü şartını,
• Hatay ili Samandağ ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler şartını,
• Muğla ili Fethiye ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları ile teslim yükümlülüğü şartını,
ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

• İstanbul ilindeki gazeteye 10 gün,
• Ankara ilindeki gazeteye 2 gün,
• Balıkesir ili Bandırma ilçesinde bir gazeteye 2 gün, Bigadiç ilçesindeki gazeteye 3 gün,
• Hatay ilinde üç gazeteye 3’er gün, Samandağ ilçesindeki bir gazeteye 2 gün,
• Muğla ili Fethiye ilçesindeki bir gazeteye 3 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Bursa ilinde bir, İstanbul ilinde bir, Trabzon ilinde bir olmak üzere toplam üç gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

İstanbul ilinde bir gazete hakkındaki iki şikâyet dosyasına dair iki yayının her biri için 5’er gün, bir başka şikâyet dosyasından 2 gün, Trabzon ilindeki bir gazeteye 3 gün, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

Bursa ilinde bir gazeteye ilişkin olarak öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden; muhatap gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Talepleri Hakkında

Ardahan ve Rize illerinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 2 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, bu konuda alınan kararların muhatapları gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere ‘Hudut’ gazetesinin isminin ‘Ardahan Medya’ olarak değiştirilmesi ve Rize’de yayınlanan ‘Rize Gündem’ Gazetesinin isminin yine talebi doğrultusunda ‘Rize Takip’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş