BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 22. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 22. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 22. toplantısı 3 Kasım 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 3 Kasım 2020 - 11:40 / Son Güncelleme: 3 Kasım 2020 - 11:40

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 103 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 5 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 666.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle, İzmir gazetelerinin kurumumuz aracılığıyla yayınladığı ilanlardan dolayı, ilan alacaklarının 3 ay süreyle erken ödenmesine ve bu gazetelerde çalışan basın mensuplarının kurumumuzdan aldığı borç para taksitlerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

• İstanbul ilinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını,
• Balıkesir ili Erdek ilçesinde bir, Gaziantep ilinde bir olmak üzere iki gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış şartını,
• Manisa ili Turgutlu ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler şartını ihlal etmeleri nedeniyle muhatap gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

• İstanbul ilindeki gazeteye 5,
• Balıkesir ili Erdek ilçesindeki bir gazeteye 2, Gaziantep ilinde bir gazeteye 2
• Manisa ili Turgutlu ilçesinde bir gazeteye 3 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna İtiraz Kararları
• Antalya ili Alanya ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan İstihkakının Belirlenmesine Esas Teşkil Eden Göstergesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Israr Kararına itirazıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetenin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde iki, Sakarya ilinde bir, Muğla ilinde bir olmak üzere toplam dört gazetenin beş dosyasıyla alakalı muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

İstanbul ilinde bir gazete hakkındaki iki şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede bir dosya için 2, diğer bir dosya içinse iki yayının her biri için 2’şer gün, Muğla ilinde bir gazeteye 5 gün, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir, Sakarya ilinde bir olmak üzere iki gazeteye ilişkin olarak öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden; bu gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Tokat ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere ‘Tokat Haber’ gazetesinin isminin ‘Tokat Güneş Haber’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş