BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 23. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 23. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 23. toplantısı 18 Kasım 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 18 Kasım 2020 - 13:39 / Son Güncelleme: 18 Kasım 2020 - 13:39

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 104 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 633.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde iki gazetenin, muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

İstanbul’da yayınlanan bir gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 4 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul’da yayınlanan bir gazeteye ilişkin olarak öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Muş’ta yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 2 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere ‘30 Nisan’ gazetesinin isminin ‘Memleket Havadis’, ‘Günaydın Muş’ gazetesinin isminin ‘Muş Şark Haber’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş