BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 24. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 24. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 24. toplantısı 8 Aralık 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 8 Aralık 2020 - 14:20

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 120 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 4 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 758.400 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • Muğla’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin defter tutma ve asgari fiili satışa ilişkin şartı,
  • Tekirdağ’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedi şartını,

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Muğla’da yayınlanan gazeteye 3 gün,
  • Tekirdağ’da yayınlanan gazeteye 2 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Yönetim Kuruluna İtiraz Kararları

  • Kastamonu ili Araç ilçesinde bir gazetenin resmi ilan ölçümüne dair hakkında alınan Genel Müdürlük kararına itirazıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetenin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

 

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da dört ve Bursa’da bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan iki gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 3 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazeteyle alakalı şikayet başvurusunun konusu olan internet içeriğinin çıkarılması hakkındaki mahkeme kararına itiraz süreci sonuçlanıncaya kadar konunun bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir.
  • Bursa’da yayınlanan bir gazetenin Basın Ahlak Esasları hakkında Genel Kurul kararının 1. maddesinin (g) bendi hükmünün ihlali nedeniyle Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

 

İsim Değişikliği Kararları

Bingöl ve Yozgat illerinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 2 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere Bingöl’de yayınlanan ‘Bingöl Sürmanşet’ gazetesinin isminin ‘Bingöl Yenihaber’, Yozgat’ta yayınlanan ‘Sorgun Postası’ gazetesinin isminin ‘Sorgun Medya’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş