BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 3 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 3 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 3 üncü toplantısı 11 Şubat 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 11 Şubat 2020 - 14:51

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 99 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 475.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan işlemler neticesinde;

 • Adana ili Kozan ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Antalya ili merkez ve Elmalı ilçesinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Balıkesir ili Bandırma ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya dair 43 üncü, asgari kadroya ilişkin 77 inci ve asgari fiili satış adedine ilişkin 79 uncu maddesini;
 • Edirne ili merkezde üç ve Havsa ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesi;
 • İstanbul ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Mardin ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Tokat ili Turhal ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı maddesini;

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • Adana ili Kozan ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Antalya ili merkez ve Elmalı ilçesinde iki Gazeteye 2’şer ;
 • Balıkesir ili Bandırma ilçesinde bir Gazeteye 3;
 • Edirne ili merkezde iki Gazeteye 2’şer, bir Gazeteye 1 ve Havsa ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • İstanbul ilinde iki Gazeteye 2’şer;
 • Mardin ili merkezinde bir Gazeye 2, bir Gazeyete 1;
 • Tokat ili Turhal ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde bir Gazeteye 3;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Sivas ili Kangal ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini ihlali sebebiyle hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazın reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitesine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde 7 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir. Ayrıca aynı Gazetenin muhtelif tarihte internet sitesinin Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde resen incelenmesi neticesinde Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden 5 gün yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetenin bir nüshasına ve internet sitesine ilişkin resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ve Bursa illerinde 2’şer Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitesine ilişkin şikayet dosyalarının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş