BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 4 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 4 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 4 üncü toplantısı 25 Şubat 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 25 Şubat 2020 - 14:24

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 91 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 436.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan işlemler neticesinde;

 • Ankara ili Polatlı ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Hatay ili merkez, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde üç Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Ordu ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Sivas ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesi;
 • Tokat ili Niksar ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
 • Zonguldak ili merkez ve Ereğli ilçesinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • Ankara ili Polatlı ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Hatay ili merkez, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde üç Gazeteye 2’şer ;
 • Ordu ilinde iki Gazeteye 2’şer;
 • Sivas ilinde bir Gazeteye 2;
 • Tokat ili Niksar ilçesinde bir Gazeteye 2;
 • Zonguldak ili merkezde bir Gazeteye 3, Ereğli ilçesinde bir Gazeteye 2;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde üç Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde bir Gazeteye 7, bir Gazeteye 2 ve bir Gazeteye de 5 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde iki, Ordu ilinde bir ve Sakarya ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin iki dosya olmak üzere resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş