BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 5 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 5 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 5 inci toplantısı 09 Mart 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 9 Mart 2020 - 11:45

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 55 basın mensubunun her birine 4.800,- Türk Lirası ve 37 basın mensubunun her birine de 6.000,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 486.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan işlemler neticesinde;

  • Balıkesir ili merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde üç Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
  • Hatay ili İskenderun ilçesinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini;
  • İstanbul ilinde iki Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini, bir Gazetenin de 67 Sayılı Genel Kurul Kararının tutulması zorunlu defterlere ilişkin 29 uncu ve 30 uncu maddeleri ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin içeriğe ilişkin 39 uncu maddesini

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Balıkesir ili merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde üç Gazeteye 2’şer;
  • Hatay ilinde İskenderun ilçesinde bir Gazeteye 3;
  • İstanbul ilinde iki Gazeteye 2’şer, bir Gazeteye 10

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

İstanbul ilinde bir Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedine ilişkin 46 ncı ve 66 ncı maddelerini ihlali sebebiyle hakkında yapılan işlemlere karşı itiraz başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, Gazetenin başvurusunda belirtilen gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazın reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde dört, Sakarya ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul ilinde bir Gazeteye 1, bir gazeteye 7, iki Gazeteye 5’er;
  • Sakarya ilinde bir Gazeteye 5

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazeteye ilişkin şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 Sayılı Konunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde dört, Çanakkale ve Balıkesir illerinde birer Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

 

 

Bu gönderiyi paylaş